Skočiť na hlavný obsah

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti a do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave