Skočiť na hlavný obsah

Pan-European Seal Programme

Trnavská univerzita ako člen Pan-European Seal Programme si Vám dovoľuje dať do pozornosti každoročnú príležitosť zúčastniť profesionálneho programu na Úrade EÚ pre duševné vlastníctvo (Alicante, Španielsko) alebo na Európskom patentovom úrade (Mníchov, Nemecko). Primárne je program určený pre študentov, ktorí v tomto roku ukončujú štúdium, pre účely lepšieho plánovania do budúcnosti alebo využitia iných služieb (napr. vzdelávacie kurzy, virtuálne prehliadky, banky talentov, IP campus a pod.), dávame túto možnosť do pozornosti aj študentom nižších ročníkov.
Bližšie informácie týkajúce sa EUIPO nájdete TU
Bližšie informácie týkajúce sa EPO nájdete TU
 
Aby mohla byť prihláška študentov z Trnavskej univerzity akceptovaná, je dôležité, aby najprv svoj záujem nahlásili emailom na zuzana.adamova [at] truni.sk. Dr. Adamová ako kontaktná osoba následne poskytne menný zoznam (shortlist) príslušným úradom, ktoré si zo záujemcov z celej Európy budú vyberať vhodných adeptov. Nakoľko je termín na zaslanie shortlistu do konca mesiaca, email s prejaveným záujmom je potrebné zaslať do 25. februára 2024.