Skočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí o ubytovanie 2024/2025 – prvé ročníky

(oznam pre študentov dennej formy štúdia, ktorí budú v ak. roku 2024/2025 študovať

v 1. roč. Bc., 1. roč. Mgr. a 1. roč. PhD. študijného programu)

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  v časti „Oznamy“ bol zverejnený oznam ohľadom podávania žiadostí o ubytovanie  na  akad. rok  2024/2025 – prvé ročníky. Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii „Informácie pre študentov – Ubytovanie“.

 

Žiadosti o ubytovanie je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 21. júla 2024.

                                                  

 

                                                                            

                                                                                            študijné oddelenie

                                                                                    Právnickej fakulty TU v Trnave