Skočiť na hlavný obsah

Podujatia pri príležitosti Dňa študentstva

Milé študentky, milí študenti,

pri príležitosti Dňa študentstva Vás pozývame do ,,Študentskej kaviarne" a zároveň dávame do pozornosti možnosť zapojiť sa do súťaže ,,Po stopách hodnôt 17. novembra"

Študentská kaviareň pre študentov Mgr. štúdia:

mgr

Študentská kaviareň pre študentov Bc. štúdia

bc

V rámci podujatia ,,Študentská kaviareň“ sa uskutoční aj stretnutie podľa čl. 7 ods. 13 Študijného poriadku TU:
  

Stretnutie študentskej časti akademickej obce

Súťaž ,,Po stopách hodnôt 17. novembra"

hodnost

Do súťaže sa môžete zapojiť v priebehu celého novembra zaslaním fotografie a jej popisu s vysvetlením, prečo objekt fotografie alebo fotografiu samotnú považujete za symbol 17. novembra.

Fotografie s popisom zasielajte mailom na inge.lanczova [at] gmail.com

Tri najvýpovednejšie fotografie budú ohodnotené knižkou podľa vlastného výberu a fakultným darčekom.