Skočiť na hlavný obsah

Ponuka dvoch typov stáže v organizácii Zvierací ombudsman - LETNÝ SEMESTER 2023/2024

Vážené študentky, vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť absolvovať dva typy stáží v organizácii Zvierací ombudsman.

ZVIERACÍ OMBUDSMAN (JUNIOR STÁŽ) je určená študentom od prvého ročníka Bc. štúdia, je kratšia, jednoduchšia, študent nemá status POMVED-a, ale za stáž dostane 2 kredity.

ZVIERACÍ OMBUDSMAN (SENIOR STÁŽ) je určená študentom od tretieho ročníka Bc. štúdia (vrátane Mgr. a PhD. štúdia), je dlhšia, náročnejšia, študent má status POMVED-a, a teda okrem 2 kreditov dostane aj motivačné štipendium.

Viac informácií nájdete nižšie alebo sa obráťte na prodekanku pre vzdelávanie mailom na inge.lanczova [at] gmail.comtabindex="-1"

 

STÁŽ - ZVIERACÍ OMBUDSMAN (JUNIOR STÁŽ)

Náplň:

- vzdelávanie v oblasti právneho postavenia zvierat a ochrany životného prostredia na Slovensku na stredných školách a základných školách

- sledovanie legislatívneho procesu za účelom včasného predloženia pripomienok k navrhovaným zákonom a pod. 

- príprava informačných materiálov pre všeobecnú verejnosť

- spolupráca pri riešení konkrétnych podnetov a i.

Podmienky:

- min. 20 hodín za semester (z veľkej časti aj home office)

- prihlasovanie: zaslaním životopisu a motivačného listu na inge.lanczova [at] gmail.comtabindex="-1" - prihlasovanie do 9.2.2024

STÁŽ - ZVIERACÍ OMBUDSMAN (SENIOR STÁŽ)

Náplň:

- príprava legislatívnych podkladov za účelom predkladania legislatívnych návrhov na zmeny v zákonoch v oblasti ochrany zvierat a životného prostredia

- analýzy zákonov z oblasti ochrany zvierat a životného prostredia (hľadanie medzier, nedostatkov)

- vzdelávanie v oblasti právneho postavenia zvierat na Slovensku na stredných školách a základných školách

- sledovanie legislatívneho procesu za účelom včasného predloženia pripomienok k navrhovaným zákonom a pod. 

- príprava informačných materiálov pre všeobecnú verejnosť

- spolupráca pri riešení konkrétnych podnetov a vypracovanie konkrétnych podaní na štátne orgány (trestné oznámenia, podnety pre prokurátora, podnety pre regionálne veterinárne a potravinové správy, podnety pre verejného ochrancu práv a pod.) a i.

* Študent má status pomveda na Ústave klinického vzdelávania. Po úspešnom absolvovaní stáže mu bude udelené motivačné štipendium a zapísané 2 kredity.

Podmienky:

- 40 hodín za semester (z veľkej časti aj home office)

- prihlasovanie: zaslaním životopisu a motivačného listu na inge.lanczova [at] gmail.comtabindex="-1" do 9.2.2024