Skočiť na hlavný obsah

Ponuka práce pre absolventov - kancelária VOP

Vážené absolventky, vážení absolventi,

dávame Vám do pozornosti, že je vyhlásené vonkajšie výberové konanie na pozíciu hlavný radca - právnička alebo právnik odboru ochrany práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Od tejto pozície sa očakáva najmä:

- preskúmavanie konania, rozhodovania alebo nečinnosti orgánov verejnej správy z vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv,

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe orgánmi verejnej správy,

- vybavovanie podnetov,

- príprava odporúčaní, návrhov a podkladov ku konaniam vo vzťahu k príslušným orgánom a iné.

 

Viac informácií o výberovom konaní nájdete na Slovensko.sk 

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/42952

a na portáli Profesia 

https://www.profesia.sk/praca/kancelaria-verejneho-ochrancu-prav/O4686071

 

ponuka