Skočiť na hlavný obsah

Ponuka práce - VSÚ na KS TT

Vážené absolventky, vážení absolventi,
dávame do pozornosti vyhlásené výberové konanie k obsadeniu dvoch štátnozamestnaneckých miest v stálej štátnej službe na funkciu štátny radca – vyšší súdny úradník na KS TT.
Deadline na prihlásenie sa: 31.7.2024