Skočiť na hlavný obsah

Ponuka stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Vážené študentky a vážení študenti magisterského štúdia,
 
v spolupráci s MZVaEZ SR Vám ponúkame cennú možnosť stáže na niektorom z odborov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR .
Prihlásiť sa je možné do 16.9.2022 mailom na inge.lanczova [at] gmail.com
Počet miest je limitovaný. V prípade, ak počet uchádzačov presiahne možný počet stážistov (6 + 2 náhradníci), vyberieme najvhodnejších uchádzačov podľa zaslaných príloh.
 
Prihlásiť sa je potrebné zaslaním týchto dokumentov:
 
1) motivačný list s dôrazom na odborné zameranie študenta ako aj dostatočné zdôvodnenie záujmu o stáž na maximálne dvoch preferovaných odboroch a uvedením či má študent záujem o jednomesačnú, dvojmesačnú alebo viacmesačnú stáž.
* pozn.:
- na Ministerstve preferujú dvojmesačnú alebo viacmesačnú stáž
- ak viete nastúpiť len od určitého konkrétneho dátumu, treba to uviesť
 
2) štruktúrovaný životopis
 
3) vyplnený a podpísaný osobný dotazník dostupný TU (tzn. oskenované tlačivo)
 
4) podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov (tzn. oskenované tlačivo)
 
5) potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka - úroveň B2 (tzn. oskenovaný certifikát alebo maturitné vysvedčenie)
* pozn. v prípade, ak uchádzač ovláda viac jazykov, vhodné je pripojiť potvrdenie o všetkých
 
6) potvrdenie o absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia (tzn. oskenovaný diplom, v príp. ak diplom ešte nebol vydaný, potvrdenie zo študijného oddelenia)
 
Prípadné otázky adresujte na mailovú adresu: inge.lanczova [at] gmail.com