Skočiť na hlavný obsah

Ponuka stáže na MZVaEZ SR pre študentov Mgr. štúdia v dennej forme

Vážené študentky a vážení študenti magisterského štúdia v dennej forme,
 
v spolupráci s MZVaEZ SR Vám ponúkame cennú možnosť stáže na niektorej zo sekcií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v ak. roku 2024/2025.
Prihlásiť sa je možné do 14.6.2024 mailom na inge.lanczova [at] gmail.comtabindex="-1"
Počet miest je limitovaný. V prípade, ak počet uchádzačov presiahne možný počet stážistov (6 + 1 náhradník), vyberieme najvhodnejších uchádzačov podľa zaslaných príloh.
Za úspešné vykonanie stáže budú študentovi priznané dva kredity a v prípade dlhšej stáže a pozitívneho hodnotenia, aj motivačné štipendium.
 
Prihlásiť sa je potrebné zaslaním týchto dokumentov:
 
1) motivačný list s dôrazom na odborné zameranie študenta ako aj dostatočné odôvodnenie záujmu o stáž na maximálne dvoch preferovaných sekciách a uvedením či má študent záujem o jednomesačnú, dvojmesačnú alebo trojmesačnú stáž.
* pozn.:
 
- ak viete nastúpiť len od určitého konkrétneho dátumu, treba to uviesť
 
2) štruktúrovaný životopis
 
3) vyplnený a podpísaný osobný dotazník dostupný TU (tzn. oskenované tlačivo)
 
4) potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka - úroveň B2 (tzn. oskenovaný certifikát alebo maturitné vysvedčenie)
* pozn. v prípade, ak uchádzač ovláda viac jazykov, vhodné je pripojiť potvrdenie o všetkých
 
Stáž môže absolvovať len občan SR.
Prípadné otázky adresujte na mailovú adresu: inge.lanczova [at] gmail.comtabindex="-1"