Skočiť na hlavný obsah

Ponuka stáže na Úrade priemyselného vlastníctva SR

Vážené študentky, vážení študenti,
dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na stáž v Úrade priemyselného vlastníctva SR:
https://www.indprop.gov.sk/aktuality/aktuality?clanok=staz-v-urade-prie…
Podmienky prijatia na stáž:

–        Študenti 2. až 5. ročníka v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, právo, technické smery a dizajn

–        Anglický jazyk, min. B1

–        Motivačný list (krátke predstavenie sa a  dôvody záujmu o stáž)

–        Štruktúrovaný životopis

Konečný termín na prihlasovanie: 18. september 2023

Všetkých uchádzačov o stáž prosíme zaslať motivačný list spolu so životopisom na adresu  patricia.simkova [at] indprop.gov.sk  do 18. 9. 2023