Skočiť na hlavný obsah

Ponuka stáže - Úrad pre verejné obstarávanie LS 2023/2024

Zaujíma Ťa oblasť verejného obstarávania? Prihlás sa na stáž priamo na Úrade pre verejné obstarávanie.

Máš absolvované minimálne dva roky bakalárskeho štúdia?

Ak Ťa vyberú a stáž riadne absolvuješ (najmenej 30 hodín za semester), na fakulte budeš mať status POMVED-a, čo znamená, že dostaneš 2 kredity a motivačné štipendium.

Aká bude Tvoja náplň práce? To závisí od zvoleného odboru, najmä:

- oboznámenie sa s fungovaním a právomocami príslušného odboru
- príprava právnych analýz týkajúcich sa porušení zákona, aktuálne riešených správnych a súdnych konaní, zmien legislatívy VO
- analýza judikatúry slovenských súdov a SD EÚ;
- komparácia zahraničných právnych úprav VO a i.

Ako sa prihlásiť? Zaslaním životopisu a motivačného listu na inge.lanczova [at] gmail.comtabindex="-1" pričom v texte mailu treba špecifikovať organizačný útvar Úradu, v ktorom by si chcel/a stáž absolvovať (vybrať si môžeš Odbor dohľadu, Odbor legislatívno-právny (pre tento odbor je potrebné mať ukončené Bc. vzdelanie), Sekcia metodiky a vzdelávania/Odbor metodiky a regionálnych centier).

V prípade záujmu o stáž v priebehu letného semestra je potrebné prihlásiť sa do 12.2.2024.

Organizačná štruktúra ÚVO je dostupná tu: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/zakladne-informacie-a-dokumenty/organizacny-poriadok-a-organizacna-struktura