Skočiť na hlavný obsah

Ponuka stáže v Kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje XXVII. ročník stáže pre študentov vysokých škôl. Organizačne zabezpečuje konanie stáže Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR.

Stáž trvá od októbra 2024 do mája 2025. Študenti budú vykonávať stáž na rôznych pracoviskách Kancelárie NR SR. Zoznam a popis činnosti pracovísk je uvedený na stránke nrsr.sk. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, a aj potrebné dokumenty, ktoré musí zaslať.

Pred nástupom na stáž absolvujú stážisti školenie, kde im bude predstavená činnosť NR SR a Kancelárie NR SR. Počas stáže budú môcť stážisti absolvovať aj sprievodné aktivity organizované Parlamentným inštitútom (diskusie s poslancami, simuláciu zasadnutia výboru NR SR, prehliadky budov s odborným výkladom atď.). Stážisti sa budú môcť bližšie oboznámiť s fungovaním Národnej rady Slovenskej republiky a jej podporného aparátu, Kancelárie NR SR. Stáž poskytuje stážistom príležitosť zúčastniť sa rokovaniach a podujatiach organizovaných na pôde NR SR, aby mohli spoznať praktické fungovanie legislatívneho procesu a ďalších procesov súvisiacich s činnosťou zákonodarného zboru.  

Termín podávania je prihlášok je do 15. mája 2024. Výberové konanie bude prebiehať v prvom júnovom týždni 2024, uchádzačom bude oznámený presný termín konania.

Informácie sú dostupné aj na sociálnych sieťach Národnej rady Slovenskej republiky:

FB: https://www.facebook.com/share/p/NtLWokPYtJTB6SN9/    

IG: https://www.instagram.com/p/C4_Js55B7P-/?igsh=MWFnYjc0OThwNTl2eQ

Za úspešne absolvovanú stáž budú stážistovi zapísané na fakulte 2 kredity.