Skočiť na hlavný obsah

Ponuka stáže v organizácii Zvierací ombudsman

Milé študentky, milí študenti,
ponúkame Vám možnosť stáže v organizácii Zvierací ombudsman.
Stáž je možné absolvovať ako home office, na báze pravidelných online stretnutí raz za týždeň, počas ktorých sa vysvetlí problematika a zadajú a skontrolujú sa úlohy.
Minimálne trvanie stáže je 20 hodín v rámci jedného semestra.
Po ukončení stáže je potrebné odovzdať na študijné oddelenie vyplnený denník činností a potvrdenie z organizácie. Následne Vám budú zapísané dva kredity.
Náplňou práce je najmä: príprava analýz zákonov týkajúcich sa ochrany zvierat, riešenie praktických prípadov týkajúcich sa týrania zvierat alebo zanedbávania starostlivosti o zvieratá, vyhľadávanie judikatúry, participácia na príprave legislatívnych návrhov, príprava odborných vzdelávacích materiálov v oblasti legislatívy týkajúcej sa ochrany zvierat, vzdelávanie detí na základných a stredných školách v oblasti právneho postavenia zvierat na Slovensku a ich welfare a i.
Prihlasovať sa je možné priebežne.