Skočiť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie senátu fakulty

Vážené členky, vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

dňa 16. novembra 2023 o 14:00 hod. sa uskutoční zasadnutie akademického senátu fakulty, na ktoré ste srdečne pozvaní. Program rokovania nájdete TU. Rokovanie sa uskutoční online formou, pripojiť sa možno prostredníctvom nasledovného linku.

prof. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD.

predsedníčka AS PF TU