Skočiť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie senátu fakulty

Vážené členky, vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

dňa 13. mája 2024 o 16:00 hod. sa uskutoční zasadnutie akademického senátu fakulty, na ktoré ste srdečne pozvaní. Program rokovania nájdete TU. Zasadnutie sa uskutoční online formou, pripojiť sa možno prostredníctvom nasledovného linku

prof. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD.

predsedníčka AS PF TU