Skočiť na hlavný obsah

Štipendiá francúzskej vlády na štúdium vo Francúzsku

Vážené študentky, vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť uchádzať sa o štipendium francúzskej vlády na rok 2023/2024 na absolvovanie posledného ročníka VŠ štúdia Master 2 - 860 € (uchádzať sa môžu študenti 1. alebo 2. ročníka magisterského štúdia) alebo na dvojitý doktorát - 1588 € mesačne (študent získa po troch rokoch štúdia aj diplom francúzskej univerzity aj diplom slovenskej univerzity).

Na nižšie ročníky (bakalársky stupeň a prvý rok magisterského štúdia-Master 1) je možné získať kofinancované štipendium vo výške 470 € mesačne.

Žiadosti treba zaslať do 1. marca 2023.

Bližšie informácie, ako aj formulár žiadosti, nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/?fbclid=IwAR3cYOfwKFBpnbyNRU-cn7RIVyOCzJ62kOSGV9fBOT1lU2YSFokfK4w7VVg
 
Viac informácií nájdete aj na sociálnych sieťach: https://www.facebook.com/CFSlovaquie/photos/a.1638579426421301/3400107110268515