Skočiť na hlavný obsah

Volebná komisia pre voľby kandidáta/kandidátky na funkciu dekanky/dekana

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len "AS PF TU") na svojom zasadnutí dňa 20. 06. 2023 na základe čl. 32 ods. 7 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave z 2. februára 2023 zvolil volebnú komisiu pre účely voľby kandidáta/kandidátky na funkciu dekanky/dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty na funkčné obdobie 01.11.2023 – 31. 10. 2027.

Zloženie komisie:

  • doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
  • doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
  • Bc. Martin Pogádl

 

prof. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., v.r.

predsedníčka AS PF TU

Oficiálny dokument

 

Na prvom zasadnutí volebnej komisie dňa 20. júna 2023 bol za jej predsedu zvolený doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.