Skočiť na hlavný obsah

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka denného/externého bakalárskeho štúdia

Do 11. júla 2023 doručte prosím na fakultu nasledovné dokumenty:

         

- Vyplnený a podpísaný Zápisný list s fotografiou - tlačivo „tu“                          

- Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vydanie preukazu študenta spolu s fotografiou a kópiou dokladu o úhrade poplatku za vydanie preukazu študenta - tlačivo „tu“

- Čestné vyhlásenie (iba denní študenti) – tlačivo „tu“                                      

- Potvrdenie o štúdiu (o ukončenom resp. neukončenom štúdiu) na inej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave alebo na inej vysokej škole, tieto vydá príslušná škola.

 

 Ďalšie informácie ohľadom štúdia Vám budú doručené poštou spolu s rozhodnutím o prijatí.