Skočiť na hlavný obsah

Zborník z konferencie doktorandov

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti aktuálny zborník z konferencie doktorandov a školiteľov, ktorá sa v rámci svojho už devätnásteho ročníka konala dňa 31. marca 2023 za účasti doktorandov zo všetkých študijných programov, ich školiteľov a iných odborníkov prepojených s jednotlivými študijnými programami doktorandského štúdia na fakulte.
 
Zborník nájdete na našej webovej stránke a keďže je dostupný pod licenciou Creative Comons, je možné ho ďalej šíriť.