Skočiť na hlavný obsah

Pedagógovia zabezpečujúci výuku na Katedre RaCP

Výuku predmetov Kánonické právo I. a II. zabezpečuje:

JUDr. Štefan Zeman, PhD.

miestnosť: 111, telefón 033/59 39 621

e-mail: stefanzemanpftu [at] gmail.com

 
 
Výuku predmetov Rímske právo I. a II. zabezpečuje: 

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et PhD.

miestnosť: 111, telefón 033/59 39 621

e-mail: peter.vysny [at] truni.sk  petervysny [at] hotmail.com  

curriculum vitae (SK)

pf-tu_vupch_saavs_vysny-peter.pdf

pf-tu_vpch_celkovy-prehlad_vysny-peter.pdf

 

JUDr. PhDr. Marek Prudovič

e-mail: marek [at] prudovic.sktarget="_blank"
 
 
Študentská vedecká pomocná sila:
 
Roman Debnár
pomocná študentská vedecká sila
e-mail: roman.debnar [at] tvu.sk
 
Adam Konušik
pomocná študentská vedecká sila
e-mail: adam.konusik [at] tvu.sk
 
Juraj Letovanec
pomocná študentská vedecká sila
e-mail: juraj.letovanec [at] tvu.sk
 
Bc. Timotej Práznovský
pomocná študentská vedecká sila
e-mail: timotej.praznovsky [at] tvu.sk
 
 
Sekretariát katedry:
 
Katarína Cviková
telefón: 033/59 39 612
e-mail: katarina.cvikova [at] truni.sk