Skočiť na hlavný obsah

PODPORA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

Fakultný koordinátor:

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

miestnosť: 322

e-mail: viktor.krizan [at] truni.sk

 

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://www.truni.sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami

 

Komisia pre podporu študentov so špecifickými potrebami na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte:

Predseda:

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

Členovia:

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Ľudmila Belinová - študentka

 

Komisia pre podporu študentov so špecifickými potrebami na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky týkajúce sa podpory vzdelávania a aktivít pre študentov so špecifickými potrebami vo vzťahu ku skvalitňovaniu vysokoškolského vzdelávania na fakulte.

Činnosť Komisie upravuje Usmernenie dekana č. 2/2020.
Usmernenie dekana č. 2/2020

 

Trnava 8.1.2021