Skočiť na hlavný obsah

Ponúkané akreditované študijné programy v odbore právo:

 

 

Stupeň VŠ / udeľovaný ak. titul

Názov študijného programu

Forma štúdia

Štandardná dĺžka štúdia

Jazyk uskutočňovania

1.  Bc.

Právo

denná

3

slovenský

1.  Bc.

Právo

externá

4

slovenský

2.  Mgr.

Právo

denná

2

slovenský

2.  Mgr.

Právo

externá

3

slovenský

3.  PhD.

Pracovné právo

denná

3

slovenský

3.  PhD.

Pracovné právo

externá

4

slovenský

3.  PhD.

Teória a dejiny štátu a práva

externá

4

slovenský, anglický

3.  PhD.

Trestné právo

denná

3

slovenský

3.  PhD.

Trestné právo

externá

4

slovenský

3.  PhD.

Občianske právo

denná

3

slovenský

3.  PhD.

Občianske právo

externá

4

slovenský