Skočiť na hlavný obsah

Poradca pre štúdium - učitelia

poradca
 

V zimnom semestri akademického roka 2023/2024 majú učitelia Právnickej fakulty TU v Trnave opäť možnosť využiť poradenstvo fakultného poradcu pre štúdium - Ing. Mgr. Jozefa Strakoša, PhD.

Poradenstvo sa bude konať formou workshopu a individuálneho / skupinového poradenstva.

Plánovaný workshop:
st 18.10.2023, 09:30 – 11:00 „Ako podporiť priebežné učenie sa študentov?" - veľká zasadačka PrF TU

Plánované termíny a miesto individuálneho / skupinového poradenstva:
st 25.10.2023, 09:30 – 11:00, online cez MS Teams
po 06.11.2023, 15:00 – 16:30, online cez MS Teams
po 04.12.2023, 09:30 – 11:00, online cez MS Teams

S poradcom možno konzultovať rôzne témy súvisiace s procesmi vyučovania a učenia sa na vysokej škole, najmä oblasti:
- prípravy, realizácie a hodnotenia vysokoškolskej výučby (ciele, obsah, podmienky, prostriedky a výsledky výučby),
- interakcie s vysokoškolskými študentmi (možnosti a prostriedky motivácie študentov, osobitosti pedagogickej komunikácie, prevencia a riešenie nedorozumení a konfliktov so študentmi),
- autodiagnostiky, sebareflexie a rozvoja pedagogických spôsobilostí.

Záujem o poradenstvo online cez MS Teams je potrebné nahlásiť mailom na: jozef.strakos [at] truni.sk

Poradca pre štúdium - poradenstvo pre učiteľov v letnom semestri ak. roka 2022/2023