Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
13.12.2022

Výučba a skúšky v letnom semestri ak. roka 2022/2023

Výučba a všetky vzdelávacie aktivity uskutočňované na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v letnom semestri akademického roka 2022/2023 sa uskutočňujú kombinovanou metódou (t.j. kombinácia prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania).
 
Konkrétne formy výučby sú stanovené priamo v rozvrhoch denného a externého štúdia:
http://iuridica.truni.sk/rozvrh-hodin

Informácie k výučbe a skúškovému obdobiu nájdete v: Pokyn dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 2/2023 k zabezpečeniu výučby v letnom semestri akademického roka 2022/2023. Skúšky sa budú konať prezenčnou formou.

Informácie k používaniu MS Teams a MS OneDrive nájdete tu: https://www.truni.sk/office-365-proplus
 
Všetkým želáme príjemný a úspešný semester