Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
19.09.2022

Výučba v zimnom semestri ak. roka 2022/2023 a skúškové obdobie

Forma výučby a všetkých ostatných vzdelávacích aktivít uskutočňovaných na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 sa
uskutočňuje kombinovanou formu (t.j. kombinácia prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania).
 
Konkrétne formy výučby sú stanovené priamo v rozvrhoch denného a externého štúdia:
http://iuridica.truni.sk/rozvrh-hodin

Informácie k výučbe a skúškovému obdobiu nájdete v:  Pokyn dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 7/2022 k zabezpečeniu výučby v zimnom semestri akademického roka 2022/2023. Skúšky sa budú konať najmä dištančnou formou - viď časť A.7. Pokynu a oznamy jednotlivých katedier.

Informácie k používaniu MS Teams a MS OneDrive nájdete tu: https://www.truni.sk/office-365-proplus
 
Všetkým želáme príjemný a úspešný semester a od 10.12.2022 aj skúškové obdobie.