Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie - 2. kolo

Termín prijímacieho konania je 27. august 2024 (utorok).
 
 
Ďalšie informácie ohľadom času, formy a spôsobu vykonania prijímacieho konania Vám bude oznámený v priebehu mesiaca august 2024 zaslaním pozvánky na prijímacie konanie, ktorá bude obsahovať všetky potrebné pokyny.
 
Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu zverejňujeme na stránke fakulty: https://iuridica.truni.sk/prijimacie-konanie
Zároveň dávame do pozornosti aj sociálne siete fakulty, kde sú zdieľané aktuálne informácie - facebook: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a instagram: pf_truni.