Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium

Prihláška na vysokoškolské štúdium - I. stupeň
Elektronická prihláška

Informácia - číslo účtu: IBAN SK88 8180 0000 0070 0024 1244

Informácie o prijímacom konaní na bakalársky študijný program
      - otázky na prijímacie skúšky
      - vzor testu na prijímacie skúšky
- odporúčaná literatúra

Externé bakalárske štúdium - výška školného

Schopnosti požadované na štúdium študijného programu právo – bakalársky stupeň

Výsledky prijímacieho konania

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2024/2025
Prihláška na kurz

 

Magisterské štúdium

Prihláška na vysokoškolské štúdium - II. stupeň
Elektronická prihláška

Informácia - číslo účtu: IBAN SK88 8180 0000 0070 0024 1244

Informácie o prijímacom konaní na magisterský študijný program

Externé magisterské štúdium - výška školného

Schopnosti požadované na štúdium študijného programu právo – magisterský stupeň

V prípade žiadosti o uznanie predmetov absolvovaných na inej právnickej fakulte kontaktujte andrea.maskova [at] truni.sk alebo inge.lanczova [at] gmail.com

 

Doktorandské štúdium

Prihláška na vysokoškolské štúdium - III. stupeň
Elektronická prihláška

Informácia - číslo účtu: IBAN SK88 8180 0000 0070 0024 1244

Informácie o prijímacom konaní na doktorandský študijný program

Témy dizertačných prác

Schopnosti požadované na štúdium študijného programu právo – doktorandský stupeň

Výsledky prijímacieho konania na AR 2023-2024

 

Informácie pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami:

Smernica rektora č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami PDF

 
Ďalšie informácie o podpore študentov so špecifickými potrebami nájdete tu: http://iuridica.truni.sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami
 

Kontaktné osoby pre uchádzačov:

Mgr. Andrea Mašková (prihlášky, zápisné listy, ubytovanie):
andrea.maskova [at] truni.sk
JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. (DOD, príprava na prijímacie skúšky a štúdium na fakulte, atď.): inge.lanczova [at] gmail.comclass="spamspan"
JUDr. Zuzana Adamová, PhD. (doktorandské štúdium):
zuzana.adamova [at] truni.sktabindex="-1"