Skočiť na hlavný obsah

Letná škola práva pre stredoškolákov

Právnická fakulta Trnavskej univerzity si pre Vás, študentky a študentov stredných škôl, pripravila prezenčnú letnú školu práva, ktorá sa uskutoční v dvoch termínoch - 21. a 22. júna 2023

Deň bohatý na interaktívne riešenie konkrétnych právnych sporov, ktoré boli riešené až pred Najvyšším súdom SR, znalosti z ktorých môžete využiť v bežnom živote či pri ďalšom štúdiu. 

Čo potrebujete? Záujem o právo, chuť vzdelávať sa a argumentovať. Letnú školu budú viesť študenti Právnickej fakulty pod dohľadom vysokoškolského pedagóga a odborníka z Najvyššieho súdu SR. 

Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP je pre vás pripravené občerstvenie, obed, vecné ceny pre tých najaktívnejších, a v prípade záujmu aj ubytovanie v Trnave.

Pre úspešné prijatie na letnú školu je potrebné zároveň napísať úvahu v rozsahu 1-2 A4, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, na vami vybranú tému súvisiacu s právom, na základe ktorej v prípade veľkého záujmu vyberieme účastníkov letnej školy, nakoľko počet miest je limitovaný. Vašu úvahu posielajte mailom na adresu martinpogadlpravo [at] gmail.comonclick="return rcmail.command('compose','martinpogadlpravo [at] gmail.com',this)" rel="noreferrer". (Úvahu nie je potrebné zaslať v rovnaký deň ako prihlášku, môžete tak spraviť neskôr, avšak najneskôr do 28. mája 2023.)

Témy pre inšpiráciu (môžete si zvoliť vlastnú tému súvisiacu s právom): Čo znamená byť dobrým právnikom/čkou? Malo by byť zakázané on-line to, čo je zakázané v realite? Ako zabrániť korupcii na súdoch? Malo by byť zavedené povinné očkovanie? Mala by byť sloboda slova obmedzená? (napr. vypnutie konšpiračných webov).

Ako bonus, minimálne 3 najlepšie eseje budú uverejnené v časopise študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity s názvom Corpus Delicti. 

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte manažéra projektu Martina Pogádla na e-mailovej adrese martinpogadlpravo [at] gmail.comonclick="return rcmail.command('compose','martinpogadlpravo [at] gmail.com',this)" rel="noreferrer".

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/AztwMUZukFcBs7vD8

 

letna