Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - 2. kolo

Termín prijímacieho konania je 20. august 2024 (utorok).

Otvárané študijné programy (externé štúdium):
- teória a dejiny štátu a práva
- pracovné právo
- trestné právo
- občianske právo
 
 
Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu zverejňujeme na stránke fakulty: https://iuridica.truni.sk/prijimacie-konanie
Zároveň dávame do pozornosti aj sociálne siete fakulty, kde sú zdieľané aktuálne informácie - facebook: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a instagram: pf_truni.