Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Kolégium dekana

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
dekanka fakulty

Vedúci zamestnanci:
JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
prof. PhDr. Gustáv  Dianiška, CSc.
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.
Mgr. Zuzana Dudová
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.
JUDr. Michal Maslen, PhD.
Mgr. Andrea Mašková
Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD.
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
Ing. Viera Novotová
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD.