Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oddelenia a sekretariáty

Vedenie fakulty - tajomník

Ing. Viera Novotová
viera.novotova@truni.sk
+421 335939603

 

Personálne oddelenie

Ing. Jana Bohdanová
jana.bohdanova@truni.sk
+421 335939611

 

Ekonomické oddelenie

Mgr. Kamila Kupkovičová
kamila.kupkovicova@truni.sk
+421 335939604

 

Oddelenie IS

Ing. František Hanušiak
frantisek.hanusiak@truni.sk
+421 335939650

 

Študijné oddelenie

Mgr. Andrea Mašková
andrea.maskova@truni.sk
Vedúca študijného oddelenia
+421 335939614

Alžbeta Drgoňová
alzbeta.drgonova@truni.sk
+421 335939606

Ing. Zuzana Lukačovičová
zuzana.lukacovicova@truni.sk
+421 335939617

Oľga Sedláková
olga.sedlakova@truni.sk
+421 335939618

 

Oddelenie pre vedu a výskum

Daniela Brestovanská
daniela.brestovanska@truni.sk
+421 335939605

Martina Miškolciová
martina.miskolciova@truni.sk
+421 335939625

Mgr. Alena Štefanovičová
alena.stefanovicova@truni.sk
+421 335939655

 

Knižnica:

Mgr. Zuzana Dudová
zuzana.dudova@truni.sk
+421 335939652

 

Sekretariát dekana, katedier a ústavov

Mgr. Anna Kollárová
anna.kollarova@truni.sk
Dekanát a sekretariát ústavov a katedry Právnickej fakulty
+421 335939601

Jarmila Hercegová
jarmila.hercegova@truni.sk
Sekretariát katedier Právnickej fakulty
+421 335939626

Katarína Cviková
katarina.cvikova@truni.sk
Sekretariát katedier Právnickej fakulty
+421 335939612