Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Vedecká rada

PREDSEDA

1.   doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

ČLENOVIA

2.   prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
3.   doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
4.   doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
5.   prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
6.   doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
7.   doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
8.   JUDr. Anton Jaček
9.   doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
10. doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
11. prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
12. doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
13. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
14. doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.
15. doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.
16. Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.
17. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
18. JUDr. Jozef Opatovský
19. JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
20. doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
21. doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
22. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
23. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
24. prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
25. doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.
26. doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD.
27. doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.