Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vedecká rada

PREDSEDA

1.    prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

ČLENOVIA

2.    prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

3.    doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

4.    doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

5.    prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M., MA

6.    JUDr. Anton Jaček

7.    prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

8.    doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

9.    doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

10.  prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

11.  doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.

12.  doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

13.  doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

14.  ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.

15.  JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

16.  doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.

17.  JUDr. Jozef Opatovský

18.  prof. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

19.  doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

20.  doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

21.  doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

22.  prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

23.  doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

24.  doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.

25.  doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

26.  doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

27.  doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

28.  doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD.

V Trnave  2. 9. 2020

 

Rokovací poriadok VR TU, Právnickej fakulty