Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Vedenie fakulty

Dekanka fakulty

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
dekan.prf@truni.sk, andrea.olsovska@truni.sk
Funkčné obdobie: od 1.11.2015 do 31.10.2019


Prodekani fakulty

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
nevolna@atlas.sk
prodekanka pre vzdelávanie
Funkčné obdobie: od 1.1.2016 do 31.12.2019

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.
robert.dobrovodsky@truni.sk, robert.dobrovodsky@yahoo.de
prodekan pre zahraničné vzťahy
Funkčné obdobie: od 1.12.2015 do 30.11.2019

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
moravcikova@gmail.com
prodekanka pre rozvoj
Funkčné obdobie: od 6.4.2016 do 5.4.2020


Tajomník fakulty

Ing. Viera Novotová
viera.novotova@truni.sk
Tel.: (421) 33 59 39 603