Skočiť na hlavný obsah

Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Prodekan pre zahraničné vzťahy: Mgr. Peter Mészáros, PhD.
č. dverí: 313
e-mail: peter.meszaros [at] truni.sk
Kollárova 10, Trnava

Referát pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty: Martina Miškolciová
tel.: +421 33/5939 625
č. dverí: 203
e-mail: martina.miskolciova [at] truni.sk
Kollárova 10, Trnava

Prehľad mobilít