Skočiť na hlavný obsah

Spôsob organizácie výučby katedrových predmetov v ak. roku 2023/24

V akademickom roku 2023/2024 bude výučba prebiehať kombinovanou formou, teda aj online, aj prezenčne. To, či sa konkrétna vyučovacia hodina realizuje online formou alebo prezenčnou formou, nájdete v rozvrhu hodín. Väčšinou (ale nie vždy) sú online formou vyučované prednášky, zatiaľ čo cvičenia prezenčne.

Styčnou platformou pre online výučbu je systém Moodle a systém MS Teams.

V Moodle nájdete základné informácie týkajúce sa vyučovaných predmetov, ktoré máte zapísané v aktuálnom roku štúdia. Keď si v Moodle kliknete na príslušný predmet, nájdete v ňom podrobnejšie informácie. Aktuálne predmety vyučované katedrou možno nájsť na tomto odkaze.

V MS Teams prebieha samotná online výučba. V tomto systéme nájdete viacero ikoniek teamov, pričom každý jeden team zvyčajne predstavuje jeden vyučovaný predmet. Do tohto systému je potrebné sa prihlásiť a ísť do konkrétneho teamu (predmetu) vždy v čase, kedy je daný predmet vyučovaný podľa príslušného rozvrhu hodín. Ak by ste v MS Teams nenašli predmet, ktorý máte zapísaný, kontaktujte príslušného vyučujúceho či vyučujúcu emailom so žiadosťou, aby Vás do predmetu zapísal. Do prednáškových miestností v MS Teams môžete vstúpiť aj prostredníctvom odkazov v systéme Moodle. Želáme Vám úspešný štart do právnického vzdelávania na našej fakulte.