Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Členovia Katedry TPaUP

docenti, docentky a profesori

miestnosť: 105, 033/59 39 640
 
č. m.: 306, 033/5939 637
 
č. m. 113, 033/ 59 39 628
 
č. m. 112, 033/ 59 39 627

profil na academia.edu

 

odborní asistenti a asistentky

 
č. m. 205, 033/ 59 39 607
profil na academia.edu
 
č. m. 112, 033/ 59 39 627
 

Mgr. Katarína Kuklová, PhD.

č. m. 205, 033/ 59 39 607
  
č. m. 112, 033/ 59 39 627
profil na academia.edu
 

JUDr. Patrik Príbelský, PhD.

č. m. 204, 033/ 59 39 608
 
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
č. m. 113, 033/ 59 39 628

 

interná doktorandka

č. m. 204, 033/ 59 39 608