Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Členovia Katedry TPaUP

docenti a profesori

miestnosť: rektorát Trnavskej univerzity v Trnave, 033/5939 202
 
č. m.: 306, 033/5939 637
 
č. m. 113, 033/ 59 39 628
 

odborní asistenti

č. m. 112, 033/ 59 39 627
profil na academia.edu
 
č. m. 205, 033/ 59 39 607
profil na academia.edu
 
č. m. 204, 033/ 59 39 608
 
JUDr. Patrik Príbelský, PhD.
č. m. 205, 033/ 59 39 607
 
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.
č. m. 112, 033/ 59 39 627
 
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
č. m. 113, 033/ 59 39 628

 

interní doktorandi

Mgr. Tomáš Dekan
č. m. 113, 033/59 39 628
 
Mgr. Katarína Kuklová
č. m. 205, 033/ 59 39 607
 
Mgr. Dominik Fabian
č. m. 112, 033/ 59 39 627
 
Mgr. Jakub Neumann
č. m. 112, 033/ 59 39 627
 
Mgr. Juraj Šeliga
č. m. 205, 033/ 59 39 607