Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Členovia Katedry PPaPSZ

Adresa: Kollárova 10, 918 43 Trnava

m. č.: 320, 321  Tel.: 033/59 39 645 - 647

 
Vedúca katedry:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
 
Tajomník katedry:
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
 

 
Členovia katedry:
 
Profesor:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
miestnosť: 320
 
Docenti:
 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
miestnosť: 207
 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
miestnosť: 321a
 
 
Odborní asistenti:
 
JUDr. Viktor Križan, PhD.
miestnosť: 322
  
 
Interní doktorandi:
 
JUDr. Jozef Greguš
miestnosť: 8

e-mail: jozefingregus@gmail.com

 
Mgr. Jakub Vojtko
miestnosť: 8
 
 
 

 
Sekretariát katedry:
 
Sekretárka: Jarmila Hercegová
miestnosť: 114
Telefón: +421 33/59 39 626
Adresa: Kollárova 10, Trnava