Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Konzultačné hodiny Katedry PPaPSZ

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Konzultačné hodiny: streda 11.10 - 12.30 hod.
Miestnosť: 320
  
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Konzultačné hodiny: štvrtok 10.00 - 11.20 hod.
Miestnosť: 207 (dekanát)
 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
Konzultačné hodiny:  streda 13.20 - 14.10 hod.
Miestnosť: 321a
 
JUDr. Viktor Križan, PhD.
Konzultačné hodiny: utorok 10.00 - 12.20 hod.
Miestnosť: 322
  
Interní doktorandi:
 
JUDr. Jozef Greguš 
Konzultačné hodiny: štvrtok 16.40 - 18.20 hod.
Miestnosť: 8
 
Mgr. Marián Mészáros
Konzultačné hodiny: utorok 9.30 hod. - 11.00 hod.
Miestnosť: 8
 
Mgr. Jakub Vojtko
Konzultačné hodiny: po predchádzajúcej emailovej dohode
Miestnosť: 8