Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry PPaPSZ

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Konzultačné hodiny:
streda 11.00 hod. - 12.30 hod.
Miestnosť: 320
  
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Konzultačné hodiny: štvrtok 10.00 - 11.20 hod.
Miestnosť: 207 (dekanát)
 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
Konzultačné hodiny: streda od 10.50 hod. -11.40 hod. (online MS Teams) a štvrtok od 10.50 hod. - 11.40 hod. (online)
                                
Miestnosť: 321a
 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
Konzultačné hodiny: pondelok od 11.30 hod. -12.00 hod. (online MS Teams) a vo štvrtok od 14.50 hod.- 15.50 hod. (online)
Miestnosť: 322
 
Odborní asistenti:

Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.
Konzultačné hodiny: streda 9.20 hod. - 11.00 hod. (osobne v miestnosti č. 218 alebo online cez MS Teams)
V 2. a 3. týždni sa konzultačné hodiny uskutočnia v utorok, t.j. 29.9. a 6.10.2020 v čase od 9.20 hod do 11.00 hod. osobne v miestnosti č. 218 a online cez MS Teams.
Miestnosť: 218
 
Interní doktorandi:
 
Mgr. Karina Divékyová
Konzultačné hodiny: streda 15.10 hod. - 17.00 hod. (online MS Teams alebo osobne)
Miestnosť: 8