Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Konzultačné hodiny Katedry PPaPSZ

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Konzultačné hodiny: streda 11.10 - 12.30 hod.
Miestnosť: 320
  
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Konzultačné hodiny: štvrtok 10.00 - 11.20 hod.
Miestnosť: 207 (dekanát)
 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
Konzultačné hodiny: pondelok 14.20 - 15.00 hod.
                                 štvrtok 12.35 - 13.15 hod.
Miestnosť: 321a
 
JUDr. Viktor Križan, PhD.
Konzultačné hodiny: streda  9.20 - 11.10 hod.
Miestnosť: 322
  
Interní doktorandi:
 
JUDr. Jozef Greguš 
Konzultačné hodiny: štvrtok 16.40 - 18.00 hod.
Miestnosť: 8
 
Mgr. Jakub Vojtko
Konzultačné hodiny: po predchádzajúcej emailovej dohode
Miestnosť: 8
 
Mgr. Marián Mészáros
Konzultačné hodiny: streda 17.00 hod. - 18.20 hod.
Miestnosť: 8