Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Členovia Katedry OaOP

Vedúca katedry:

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

e-mail: monika_jurcova@yahoo.co.uk

číslo dverí: 314 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 643

profesijný profil

 

Tajomník katedry:

JUDr. Marek Maslák, PhD.

e-mail: maslakmarek.mm@gmail.com; marek.maslak@truni.sk

číslo dverí: 312 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 641

 

Členovia katedry:

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

e-mail: karel.elias@truni.sk

číslo dverí: 314 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 643

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.

e-mail: marianna.novotna@gmail.com

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

tel. 033/ 59 39 656

profesijný profil

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.

e-mail:   kristian.csach@truni.sk

číslo dverí: 319 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 644

profesijný profil

 

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

e-mail: lucia.zitnanska@truni.sk

číslo dverí: 319 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 644

profesijný profil

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)

e-mail:

číslo dverí: 313 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 642

profesijný profil

 

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

e-mail:

číslo dverí: 312 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 641

profesiný profil

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

e-mail:

číslo dverí: 313 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 642

profesijný profil

 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

e-mail:

číslo dverí: 319 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 644

profesijný profil

 

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

e-mail:

číslo dverí:319 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 644

 

Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M.

e-mail:

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

tel. 033/ 59 39 656

profesijný profil

 

JUDr. Milan Hlušák, PhD.

e-mail:

číslo dverí: 218 (2. posch.)

 

JUDr. Jozef Zámožík, PhD.

e-mail: jozef.zamozik@truni.sk

číslo dverí: 312 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 641

profesijný profil

 

Interný doktorand:

Mgr. Martin Adamička

e-mail:

číslo dverí: 218 (2. posch.)

 

 

____________________________________________________________________________

Sekretariát katedry:

Jarmila Hercegová

e-mail: jarmila.hercegova@truni.sk

číslo dverí: 310 (3. posch.)

tel. 033/5939 626
_____________________________________________________________

Externí členovia katedry

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.

e-mail: robert.dobrovodsky@yahoo.de

číslo dverí: 314 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 643