Skočiť na hlavný obsah

Členovia Katedry OaOP

Vedúca katedry

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. mim.prof.
e-mail: monika.jurcova [at] truni.sk
číslo dverí: 314 (3. posch.)
tel. 033/ 59 39 643
profesijný profil
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Jurčová Monika
Celkový prehľad - PF TU_VPCH_celkový prehľad_Jurčová Monika

 

Tajomníčka katedry:

JUDr. Veronika Zoričáková, PhD.
e-mail: zoricakova.veronika [at] gmail.com
číslo dverí: 218 (2. posch.)

Profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

Celkový prehľad

 

Členovia katedry:

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

e-mail: karel.elias [at] truni.sk

číslo dverí: 314 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 643

Profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. mim.prof.

e-mail: marianna.novotna [at] gmail.com

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

tel. 033/ 59 39 656

profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Novotná Marianna

Celkový prehľad - PF TU_VPCH_celkový prehľad_Novotná Marianna

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.

e-mail:   kristian.csach [at] truni.sk

číslo dverí: 319 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 644

profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Csach Kristián

Celkový prehľad

 

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

e-mail: lucia.zitnanska [at] truni.sk

číslo dverí: 319 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 644

profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)

e-mail: robert.dobrovodsky [at] yahoo.de

číslo dverí: 313 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 642

profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

Celkový prehľad

 

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

e-mail: katarina.geskova [at] truni.sk

číslo dverí: 312 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 641

profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Gešková Katarína

Celkový prehľad - PF TU_VPCH_celkový prehľad_Gešková Katarína

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

e-mail: peter.meszaros [at] truni.sk

číslo dverí: 313 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 642

profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

Celkový prehľad

 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

e-mail: nevolna [at] atlas.sk

číslo dverí: 319 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 644

profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Nevolná Zuzana

Celkový prehľad - PF TU_VPCH_celkový prehľad_Nevolná Zuzana

 

Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M.

e-mail: jozef.stefanko [at] truni.sk

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

tel. 033/ 59 39 656

profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Štefanko Jozef

 

JUDr. Milan Hlušák, PhD.

e-mail: milan.hlusak [at] gmail.com

číslo dverí: 218 (2. posch.)

profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Hlušák Milan

Celkový prehľad - PF TU_VPCH_celkový prehľad_Hlušák Milan

 

JUDr. Jozef Zámožík, PhD.

e-mail: jozef.zamozik [at] truni.sk

číslo dverí: 312 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 641

profesijný profil

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby - PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Zámožík Jozef

Celkový prehľad - PF TU_VPCH_celkový prehľad_Zámožík Jozef

 

Interný doktorand:

 

JUDr. Juraj Valentovič

e-mail: juraj.valentovic [at] gmail.com

číslo dverí: 319 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 644

 

 

 

____________________________________________________________________________

Sekretariát katedry:

Jarmila Hercegová

e-mail: jarmila.hercegova [at] truni.sk

číslo dverí: 310 (3. posch.)

tel. 033/5939 626
_____________________________________________________________

Externí členovia katedry

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.

e-mail: robert.dobrovodsky [at] yahoo.de

číslo dverí: 314 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 643

 

JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

e-mail: budjac.milan [at] gmail.com ( )

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

tel. 033/ 59 39 656

 

Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD.

e-mail: sojka.pavol [at] gmail.com ( )

číslo dverí: 312 (3. posch.)

tel. 033/ 59 39 641