Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Oznamy Katedry OaOP

Oznamy

22.05.2018: Opravný test z OPP I bude dňa 28.05.2018 (pondelok) o 15:00 v miestnosti č. 312.