Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Oznamy Katedry OaOP

Workshop organizovaný s Národnou bankou Slovenska

Milé kolegyne, milí kolegovia, do Vašej pozornosti dávame možnosť zúčastniť sa workshopu organizovaného spolu s Národnou bankou Slovenska na tému „Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu“. Celkom 3 stretnutia (20.10., 16.11., 23.11.) budú zamerané na riešenie prípadových štúdií (neprijateľné zmluvné podmienky, nekalé obchodné praktiky), na ktorých sa budete podieľať v pozícii rôznych "zainteresovaných" subjektov (advokát, dodávateľ, Nárobná banka Slovenska - orgán dohľadu).