Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry OaOP

Oznamy

18.11.2018: konzultačné hodiny doc. Novotnej sa dňa 20.11.2018 presúvajú a uskutočnia sa v čase od 9:00 do 10:20.

13.11.2018: Z dôvodu účasti pedagóga a študentov na celodennej exkurzi, sa nekoná prednáška z Rodinného práva vo štvrtok dňa 15.11.2018 od 09.30 hod.

12.11.2018: konzultačné hodiny dr. Masláka sa dňa 13.11.2018 z dôvodu choroby neuskutočnia.

09.11.2018: konzultačné hodiny dr. Dobrovodského sa dňa 15.11.2018 z dôvodu exkurzie rušia.