Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry OaOP

Oznamy

13.03.2019: harmonogram obhajob diplomových prác na našej katedre (t. j. OPH, OPP, OP, RP) a z PDV dostupný tu.

12.03.2019: Oznam pre diplomantov doc. Novotnej: doc. Novotná žiada všetkých svojich diplomantov, ktorí si v tomto akademickom roku u nej zapísali tému diplomovej práce, aby sa počas jej konzultačných hodín príp. v individuálne dohodnutom termíne dostavili čo možno najskôr na prvú konzultáciu.