Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Členovia Ústavu PONS

Riaditeľka ústavu:

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
miestnosť: 105
telefón: 033/59 39 640
e-mail: moravcikova @ gmail.com
- profesionálny životopis
- publikačná činnosť

Výskumní pracovníci:

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
z
ástupca riaditeľky

miestnosť: 105
telefón: 033/59 39 640
e-mail: marek.smid @ truni.sk
- profesionálny životopis
- publikačná činnosť

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D.
miestnosť: 105
telefón: 033/59 39 640
e-mail: standa.pribyl @ volny.cz
- profesionálny životopis
- publikačná činnosť

prof. doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr
miestnosť: 105
telefón: 033/59 39 640
e-mail: damian.nemec @ gmail.com
- profesionálny životopis
- publikačná činnosť

ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD.
miestnosť: 105
telefón: 033/59 39 640
e-mail: martin.sabo @ truni.sk, hesychasta @ gmail.com
- profesionálny životopis
- publikačná činnosť