Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Členovia Katedry MPaEP

Vedúca katedry:

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

Tajomník katedry:

Mgr. Martin Bulla, PhD.


Členovia katedry

Docenti:

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail:     dagmar.lantajova@truni.sk

Odborní asistenti:

JUDr. Viliam Karas, PhD.

miesťnosť: 306, telefón: 033/5939 637

e-mail: karas@maplefish.sk

 

JUDr. Peter Varga, PhD.

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 637

e-mail: vargapeter01@hotmail.com

 

JUDr. Mgr. Kristián Blaškovič, PhD.

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 639

e-mail: kristian.blaskovic@truni.sk

 

Mgr. Martin Bulla, PhD.

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: bulla@europe.com

 

Asistenti:

JUDr. Miroslava Mittelmannová

miestnosť: 306, telefón: 033/5939 638

e-mail: mittelmannova@hrl.sk

 

JUDr. Marek Šmid, LLB.

miestnosť: 306, telefón: 033/5939637

e-mail: marek.smid@gmail.com

 

Interní doktorandi:

Mgr. Daniel Arbet

miestnosť: 306, telefón: 033/5939639

e-mail:   daniel.arbet@yahoo.co.uk


Sekretariát katedry: 

Sekretárka: Martina Miškolciová

miestnosť: 203

e-mail: martina.miskolciova@truni.sk

telefón: +421 33 5939 625

adresa: Kollárova 10, Trnava