Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry MPaEP

Zapisovanie tém záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva

Vážené študentky, vážení študenti,

v rámci prvého kola zapisovania tém záverečných prác je možné sa dohodnúť s vyučujúcimi Katedry medzinárodného práva a európskeho práva na téme záverečnej práce v rámci nižšie uvedených tematických okruhov.

Témy je možné dohodnúť na základe komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo cez MS Teams v čase konzultačných hodín príslušného člena/členky katedry.

 

-      doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD. (max. 9 bakalárskych prác)

Tematické okruhy: 

OZNAM O PRÍSTUPE K AUDIO PREDNÁŠKAM č.7 a 8 z MPV II

Vzhľadom na kapacitné možnosti systému moodle a veľkosť súborov obsahujúcich audio komentáre k prednáškam č. 7 a 8 boli tieto uložené a sprístupnené prostredníctvom Google Drive. Pre prístup k nim je potrebné otvoriť nižšie uvedený hypertextový odkaz a tam uložené prezentácie stiahnuť do Vášho počítača. Následne je potrebné v spodných častiach slidov nájsť ikonu reproduktora (minimálne 1 v každom slide) a spustiť audio komentár.

Skúšobné online stretnutie ku štátnym skúškam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

za účelom zabezpečenia hladkého priebehu štátnych skúšok budeme organizovať skúšobné online stretnutie dňa 27. 4. o 16:00 cez platformu Microsoft Teams. Bližšie informácie obdržíte prostredníctvom e-mailu.

KMPaEP

Štátne skúšky z medzinárodného a európskeho práva

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

štátne skúšky z medzinárodného a európskeho práva sa uskutočnia dňa 4. mája 2020 od 9:00 online formou, prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Sledujte, prosím, svoje univerzitné e-mailové schránky, do ktorých Vám budú zaslané bližšie informácie. 

Náhradný termín štátnych skúšok sa uskutoční dňa 12. mája 2020. 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

vedúca katedry

Oznam k predmetom MPV I a MPV II

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 15.4.2020 o 18.30 hod. bude záverečné hodnotenie - online test z MPV I. pre študentov, ktorí boli v zimnom semestri 2019/2020 na erazme, test bude z 5 otázok testových a 5 otázok otvorených.

Dňa 15.4.2020 o 19.00 hod. bude záverečné hodnotenie - online test z MPV II pre študentov, ktorí si túto skúšku prenášajú z minulého roka 2018/2019, test bude z 5 otázok testových a 5 otázok otvorených.