Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Oznamy Katedry MPaEP

Pozvánka na prednášku

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva pozýva na prednášku na tému Právne otázky vesmírneho priestoru, ktorá sa uskutoční 14.3.2018 od 9:30 v miestnosti p 11.

obhajoby záverečných prác a štátne záverečné skúšky

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, že obhajoby diplomových prác sa uskutočnia 26.3.2018 od 12:00 v priestoroch katedry (3.poschodie)

Štátne záverečné skúšky sa uksutočnia 10.5.2018 o 8:30 (miestnosť bude upresnená neskôr).

Obhajoby bakalárskych prác z predmetu Európske právo sa uskutočnia 10.5.2018 od 9:30 (miestnosť bude upresnená neskôr)

Obhajoby bakalárskych prác z predmetu Medzinárodné právo verejné sa uskutočnia 10.5.2018 od 10:45 (miestnosť bude upresnená neskôr).