Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Oznamy Katedry MPaEP

Konzultačné hodiny doc. Lantajovej

Vážené študentky, vážení študenti,

Konzultačné hodiny doc. Lantajovej sa dňa 21. októbra 2021 neuskutočnia, náhradný termín je 20. októbra 2021 od 15:00 do 16:30.  

Zapisovanie tém záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva

Vážené študentky, vážení študenti,

v rámci prvého kola zapisovania tém záverečných prác je možné sa dohodnúť s vyučujúcimi Katedry medzinárodného práva a európskeho práva na téme záverečnej práce v rámci nižšie uvedených tematických okruhov.

Témy je možné dohodnúť na základe komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo cez MS Teams v čase konzultačných hodín príslušného člena/členky katedry.

 

Dodatočné obhajoby na KMPaEP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dodatočné obhajoby záverečných prác v akademickom roku 2020/2021 sa na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva uskutočnia prostredníctvom MS Teams

dňa 23. augusta 2021 od 9:30.

Zoznam a poradie študentiek a študentov na dodatočné obhajoby nájdete TU

 

Termíny obhajob a štátnych skúšok na KMPaEP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva prebehnú štátne skúšky a obhajoby záverečných prác v akademickom roku 2020/2021 v nasledovných termínoch:

 

Štátna skúška z medzinárodného a európskeho práva:

- Riadny termin: 25. 5. 2021 o 9.00 hod

- Prvý opravný termín: 2.6.2021 o 9.00 hod

- Druhý opravný termín 18.6.2021 o 8.30 hod

 

Obhajoby diplomových prác:

Zapisovanie tém záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva

Vážené študentky, vážení študenti,

v rámci prvého kola zapisovania tém záverečných prác je možné sa dohodnúť s vyučujúcimi Katedry medzinárodného práva a európskeho práva na téme záverečnej práce v rámci nižšie uvedených tematických okruhov.

Témy je možné dohodnúť na základe komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo cez MS Teams v čase konzultačných hodín príslušného člena/členky katedry.

 

-      doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD. (max. 9 bakalárskych prác)

Tematické okruhy: