Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry MPaEP

Harmonogram obhajob a štátnych skúšok KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti, 

obhajoby záverečných prác a štátne skúšky sa na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva v akademickom roku 2018/2019 uskutočnia v nasledovných termínoch:

  • 26. marca o 13:00 - Obhajoby diplomových prác
  • 14. mája o 9:00 - Štátne skúšky
  • 14. mája o 9:30 - Obhajoby bakalárskych prác

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

vedúca katedry

Témy záverečných prác KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti,

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva nižšie zverejňuje zoznam voľných a už dohodnutých tém bakalárskych a diplomových prác:

 

doc. Lantajová (bakalárske práce)

Dohodnuté témy:

Zapisovanie tém záverečných prác KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti,

 

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, že témy záverečných prác je možné si dohodnúť s nasledovnými pedagógmi:

 

-      doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD.

Tematické okruhy: 

Noví školitelia bakalárskych prác z MPV

Vážené študentky a vážení študenti,

nižšie nájdete menný zoznam študentov, u ktorých došlo k zmene školiteľa ich záverečných prác spolu s uvedením nového školiteľa. 

Prosí

Stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pozvánka na prednášku

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva pozýva na prednášku na tému "Aktuálne dianie v OSN", ktorá sa uskutoční 25.4.2018 od 9:30 v miestnosti p 11.                                                 
                                                                                                                                                                                                                                

Pozvánka na prednášku

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva pozýva na prednášku na tému "Právne aspekty diplomacie", ktorá sa uskutoční 11.4.2018 od 9:30 v miestnosti p 11.