Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Členovia Katedry TPaK

Vedúca katedry:

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

m. č.: 301, tel. č.: 033/59 39 631
e-mail: eva.szabova@truni.sk, evaszabovapftu@gmail.com
Profesijný profil
Professional Profile

 

Tajomník katedry:

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

m. č.: 302, tel. č.: 033/5939632
e-mail: adrian.jalc@truni.sk
Profesijný profil
Professional Profile

 

Koordinátor pre študentskú vedeckú činnosť:

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

m. č.: 301, tel. č.: 033/59 39 631
e-mail: eva.szabova@truni.sk, evaszabovapftu@gmail.com

 

Členovia katedry:

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

m. č.: 326, tel. č.: 033/59 39 630
e-mail: ivan.simovcek@truni.sk
Profesijný profil
Professional Profile

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

m. č.: 326, tel. č.: 033/59 39 630
e-mail: jozef.zahora@truni.sk

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

m. č.: 302, tel. č.: 033/59 39 632
e-mail: peter.kovac@truni.sk
Profesijný profil

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

m. č.: 303, tel. č.: 033/59 39 633
e-mail: miroslava.vrablova@truni.sk
Profesijný profil

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

m. č.: 326, tel. č.: 033/59 39 630
e-mail: deset.milos@gmail.com
Profesijný profil
Professional Profile

JUDr. Štefan Zeman, PhD.

m. č.: 111, tel. č.: 033/59 39 621
e-mail: stefanzemanpftu@gmail.com
Profesijný profil
Professional Profile

PhDr. Radoslav Škvrnda

email: radulo@gmail.com

JUDr. Karin Vrtíková

m. č.: 8, tel. č.: 033/59 39 658
e-mail: kvrtikova@gmail.com