Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry TPaK

konzultačné hodiny doc. Vráblovej

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 12.1.2021 neuskutočnia zo zdravotných dôvodov. Náhradný termín konzultačných hodín je 13.1.2021 od 9:00 do 10:30.

Konzultačné hodiny doc . Szabovej

Konzultačné hodiny doc. Szabovej sa dňa 17.12. konať nebudú z dôvodu skúšania prebiehajúceho v daný deň. Náhradný termín konzultačných hodín bude dňa 21.12. od 10:00 do 11:30

Ústne skúšky na treste - kódy do tímov skúšajúcich

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že tímy v MS Teams na účel vykonávania ústnych skúšok z predmetov vyučovaných na katedre Trestného práva a kriminológie boli už niektorými skúšajúcimi vytvorené a kódy na vstup do tímov sú nasledovné:

prof. Jalč

Dokazovanie v trestnom konaní - kód do tímu: ubnq6y7

Trestné právo procesné II - kód do tímu: epuuaq1

doc. Deset

Kriminalistika - kód do tímu: p5l3n72

Trestné právo procesné II - kód do tímu: mtn6xqy

doc. Szabová

Konzultačné hodiny doc . Deseta

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Deseta sa dňa 26.11. neuskutočnia z technických príčin. Konzultačné hodiny sa budú konať v náhradnom čase v pondelok 30.11. od 16:30 do 17:50.