Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry TPaK

TPH I denní študenti - cvičenia dňa 10.3.2021

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia dr. Kyjac budú dňa 10.3.2021 zabezpečené suplovaním prostredníctvom dr. Deseta a dr. Vrtíkovej. Za týmto účelom bol vytvorený nový tím v MS Teams, cez ktorý budú prebiehať všetky cvičenia všetkých skupín dňa 10.3.2021. Tím má označenie ,,TPH I - náhradný tím na cvičenia". Do tímu nebudú študenti pridávaní, ale v čase konania svojho cvičenia sa príslušní študenti nalogujú do tímu prostredníctvom hesla: flnnzmb. Týka sa to všetkých skupín, aj skupiny dr. Deseta.

TPH II - oznam pre skupiny C2 a C3

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia z predmetu TPH II bude od 8.3.2021 zabezpečovať doc. Vráblová. Študenti sa preto môžu už v pondelok prihlásiť do tímu doc. Vráblovej.

TPH II - oznam pre skupiny C2 a C3

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že výučbu z predmetu TPH II skupín C2 a C3 dňa 22.2.2021 zabezpečí namiesto doc. Vráblovej dr. Vrtíková. Na tento účel budú študenti týchto skupín zaradení do tímu dr. Vrtíkovej.

Výberové konanie na jedno miesto študentskej pomocnej vedeckej sily

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

katedra trestného práva a kriminológie vyhlasuje konkurz na jedno miesto pomocných vedeckých síl na obdobie 7 mesiacov od 1.3. 2021, pre odbor

- trestné právo (tútori: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., JUDr. Štefan Zeman PhD)

Trvanie stáže: 7 mesiacov

Popis činností:

konzultačné hodiny doc. Vráblovej

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 25.1. konať nebudú. Budú sa konať v náhradnom termíne dňa 28.1 od 9:00 do 10:30

konzultačné hodiny doc. Vráblovej

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 12.1.2021 neuskutočnia zo zdravotných dôvodov. Náhradný termín konzultačných hodín je 13.1.2021 od 9:00 do 10:30.