Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Členovia Katedry SPPZPaFP

Vedúci katedry:

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
e-mail: , michalmaslen@yahoo.com
číslo dverí : 323
tel. č.: 033 / 59 39 636


Členovia katedry:

Profesori:

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
e-mail: sona.kosiciarova@truni.sk
číslo dverí: 304
tel. č.: 033 / 59 39 634


Docenti:

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

 

Odborní asistenti:

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
číslo dverí : 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail: lubica.masarova@truni.sk

JUDr. Michal Aláč, PhD.
číslo dverí: 323
tel. č. 033 / 59 39 635
e-mail: michal.alac@truni.sk

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.
číslo dverí: 305

tel. č. 033 / 59 39 635
e-mail:  

Asistenti:

Mgr. Petra Janeková
číslo dverí: 305
tel. č. 033 / 59 39 635
e-mail: petra.janekova@truni.sk 


Externí členovia katedry:

JUDr. Anita Filová

JUDr. Tomáš Ábel, PhD.

e-mail: abel.brezno@gmail.com

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.
číslo dverí: 305

tel. č. 033 / 59 39 635

e-mail.com: venhartova@pks.sk 

 

JUDr. Katarína Eliášová
číslo dverí: 305

tel. č. 033 / 59 39 635
e-mail:katarina.eliašová@nsud.sk 

 

JUDr. Radovan Hvizdoš
číslo dverí: 305
tel. č. 033 / 59 39 635
e-mail: radovan.hvizdos@nsud.sk


Výskumní pracovníci:

Ing. Jana Koprlová, PhD.
číslo dverí : 8
tel. č. 033/ 59 39 658
e-mail: jana.koprlova@truni.sk

 

Facebook katedry:

https://www.facebook.com/katedrasp