Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Členovia Katedry SPPZPaFP

Vedúci katedry:

JUDr. Michal Maslen, PhD.
e-mail: , michalmaslen@yahoo.com
číslo dverí : 323
tel. č.: 033 / 59 39 636

Tajomník katedry:

JUDr. Michal Aláč, PhD.
číslo dverí: 305
tel. č. 033 / 59 39 635
e-mail: michal.alac@truni.sk


Členovia katedry:

Profesori:

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
e-mail: sona.kosiciarova@truni.sk
číslo dverí: 304
tel. č.: 033 / 59 39 634


Odborní asistenti:

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
číslo dverí : 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail: lubica.masarova@truni.sk

JUDr. Michal Maslen, PhD.

JUDr. Michal Aláč, PhD.

JUDr. Pavol Zloch, CSc.
číslo dverí : 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail:  pavol.zloch@truni.sk


Doktorand:

Mgr. Denis Bede
číslo dverí: 305
e-mail: bede.denis@gmail.com 


Externí členovia katedry:

JUDr. Anita Filová

JUDr. Tomáš Ábel, PhD.

Mgr. Petra Janeková
e-mail:   


Výskumní pracovníci:

Ing. Jana Koprlová, PhD.
číslo dverí : 8
tel. č. 033/ 59 39 658
e-mail: jana.koprlova@truni.sk