Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Konzultačné hodiny Katedry SPPZPaFP

počas skúškového obdobia letného semestra ak. roka 2017-2018

(14. 5. 2018 - 30. 6. 2018)

 

PROF. JUDR. SOŇA KOŠIČIAROVÁ, PHD., M. Č. 304

Pondelok  /14.5./           13.00 - 14.20 hod.

Štvrtok /24.5./               13.00 - 14.20 hod.

Utorok  /29.5./               13.00 - 14.20 hod.

Štvrtok  /7.6./                10.00 - 11.20 hod.

Pondelok /11.6./            14.00 - 15.20 hod.

Piatok  /22.6./                11.00 - 12.20 hod.

Štvrtok  /28.6./              11.10 - 12.30 hod. 

 

JUDR. ĽUBICA MASÁROVÁ, PHD., M. Č. 323
Piatok   /25.5./               15.40 - 17.00 hod.

Utorok  /29.5./               15.40 - 17.00 hod.

Streda  /20.6./                16.45 - 18.05 hod.

 

JUDR. MICHAL MASLEN, PHD., M. Č. 323
Streda   /20.6./               16.45 - 18.05 hod.

Streda   /27.6./               15.00 - 16.20 hod. 

 

JUDR. PAVOL ZLOCH, CSC., M. Č. 323 
Štvrtok /17.5./              12.30 – 13.50 hod.

Utorok  /22.5./              15.00 – 16.20 hod.

Pondelok /30.5./           12.30 – 13.50 hod.

Streda  /6.6./                15.00 – 16.20 hod.

Pondelok /11.6./           14.00 – 15.20 hod. 

Streda /20.6./               15.00 – 16.20 hod.

Streda  /27.6./              15.00 – 16.20 hod.

 

JUDR. MICHAL ALÁČ, PHD., M. Č. 305 
Pondelok          16.00 – 17.20 hod.

 

MGR. PETRA JANEKOVÁ, 
po dohode e-mailom: janekova.petra.jp@gmail.com

 

MGR. DENIS BEDE,  
po dohode e-mailom: bede.denis@gmail.com