Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry SPPZPaFP

počas letného semestra ak. roka 2019/2020

 

PROF. JUDR. SOŇA KOŠIČIAROVÁ, PHD., M. Č. 304

štvrtok 09.40-11.00 hod., v prípade dištančnej výučby je potrebné objednať sa u pedagóga cez e-mail

 

DOC. JUDR. MICHAL MASLEN, PHD., M. Č. 323

štvrtok 13:40 - 15:00

 

JUDR. ĽUBICA MASÁROVÁ, PHD., M. Č. 323

štvrtok 15:10 - 16:30 hod
  

JUDR. MICHAL ALÁČ, PHD., M. Č. 305 

Na základe individuálnej dohody e-mailom.

 

MGR. PETRA JANEKOVÁ, M. Č. 305 

utorok 11:00 - 12:00

streda 17:00 -17:30

spôsob realizácie konzultačných hodín: online cez MS Teams

link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3cc44e5827334c018d529a21acd5655e%40thread.tacv2/conversations?groupId=d3b7f96f-250c-44e0-b020-49664c8e309f&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

Na online konzultáciu je potrebné  nahlásiť sa vopred prostredníctvom e-mailu petra.janekova@truni.sk, aby nedošlo k prekrývaniu konzultácií s jednotlivými študentmi. So študentom bude dohodnutý presný čas konzultácie.

Po dohode e-mailom je možné uskutočniť online konzultácie aj mimo stanovených konzultačných hodín. Študent má možnosť požiadať e-mailom aj o osobné konzultácie na fakulte.

 

MGR. SAMUEL RYBNIKÁR, PHD., M. Č. 305 

Pondelok od 11:00 do 12:30
Utorok od 16:30 do 18:00
Konzultačné hodiny budú prebiehať online cez Microsoft Teams. Na online konzultáciu je potrebné sa nahlásiť vopred prostredníctvom e-mailu samuel.rybnikar@truni.sk. So študentom bude dohodnutý presný čas konzultácie.
Po dohode e-mailom je možné uskutočniť online konzultácie aj mimo stanovených konzultačných hodín. Študent má možnosť požiadať e-mailom aj o osobné konzultácie na fakulte.