Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Konzultačné hodiny Katedry SPPZPaFP

v ZS ak. roka 2017-2018
(25. 9. 2017 - 15. 12. 2017)

PROF. JUDR. SOŇA KOŠIČIAROVÁ, PHD., M. Č. 304
Pondelok 14.40 - 16.00 hod. 

JUDR. ĽUBICA MASÁROVÁ, PHD., M. Č. 323
Štvrtok 15.00 - 16.20 hod. 

JUDR. PAVOL ZLOCH, CSC., M. Č. 323 
Streda 11.25 - 12.45 hod.

JUDR. MICHAL MASLEN, PHD. M. Č. 323
Štvrtok 13.20 - 14.40 hod. 

JUDR. MICHAL ALÁČ, PHD., M. Č. 305 
Pondelok 15.00 - 16.20 hod.

MGR. DENIS BEDE, M. Č. 305 
Pondelok 15.00 - 16.20 hod.