Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Konzultačné hodiny Katedry SPPZPaFP

počas letného semestra ak. roka 2017-2018
(12. 2. 2018 - 11. 5. 2018)

PROF. JUDR. SOŇA KOŠIČIAROVÁ, PHD., M. Č. 304
Pondelok 14.40 - 16.00 hod. 

JUDR. ĽUBICA MASÁROVÁ, PHD., M. Č. 323
Štrvrtok 9.45 - 11.05 hod. 

JUDR. PAVOL ZLOCH, CSC., M. Č. 323 
Streda 11.00 - 12.20 hod. 

JUDR. MICHAL MASLEN, PHD. M. Č. 323
Utorok 13.40 - 15.00 hod. 

JUDR. MICHAL ALÁČ, PHD., M. Č. 305 
Utorok 15.10 - 16.30 hod.

MGR. PETRA JANEKOVÁ, 
po dohode e-mailom: janekova.petra.jp@gmail.com

MGR. DENIS BEDE, M. Č. 305 
Štvrtok 15.00 - 16.20 hod.