Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Oznamy Katedry SPPZPaFP

OZNAM o zrušení konzultačných hodín dr. Maslena

Dr. Maslen oznamuje, že konzultačné hodiny ustanovené na pondelok 14.5.2018 ruší z dôvodu čerpania dovolenky.

Náhradné konzultačné hodiny sa uskutočnia 23.5.2018 v čase od 13.00 do 14.20 hod.

 

Ďakujem za pochopenie.

                                                                                                                                         Michal Maslen

OZNAM o zrušení konzultačných hodín dr. Masárovej

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám dovoľuje oznámiť,

že konzultačné hodiny dr. Masárovej sa zajtra 10. 05. 2018 (štvrtok) zo zdravotných dôvodov rušia.

Náhradné konzultačné hodiny sa uskutočnia dňa 14.5. (pondelok) od 13.40 do 15.00.

 


Za pochopenie ďakujeme.

ŠTÁTNA SKÚŠKA z predmetu "Finančné právo"

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám dovoľuje oznámiť, že

štátna skúška z voliteľného štátnicového predmetu "Finančné právo" sa bude konať

dňa 9. mája 2018 o 8.30 v miestnosti č. 15.

 

 

OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám touto cestou dovoľuje oznámiť termín obhajoby bakalárskych prác v akad. roku 2017/2018 a zverejňuje zoznam študentov, školiteľov a oponentov.

Obhajoby sa uskutočnia dňa 9. mája 2018 o 9.00 hod. v posluchárni č. 15. 

Zoznam tém, školiteľov a oponentov sa nachádza v priloženej tabuľke.