Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry SPPZPaFP

pripravovaná konferencia

Aktuálne otázky azylového práva I

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

            kolektív Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravuje česko-slovenskú vedeckú konferenciu „Aktuálne otázky azylového práva I“ dňa 6. novembra v Bratislave.