Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Záverečné práce Katedry SPPZPaFP

 

 

Vážené študentky, vážení študenti,

 

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva oznamuje, že témy záverečných prác je možné dohodnúť s nasledovnými pedagógmi:

 

vyučujúci: JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

počet tém: 9

spôsob komunikácie so študentom: počas konzultačných hodín

oblasť zameranie: správne právo

 

vyučujúci: Mgr. Petra Janeková

počet tém: 3

spôsob komunikácie so študentom: počas konzultačných hodín

oblasť zameranie:

1. Kataster nehnuteľností

2. Konanie o sprístupnení informácií

3. Správne súdnictvo

 

vyučujúci: JUDr. Michal Aláč, PhD.

počet tém: 9

spôsob komunikácie so študentom: e-mailom alebo počas konzultačných hodín

oblasť zameranie: správne právo

 

vyučujúci: JUDr. Michal Maslen, PhD.

počet tém: 9

spôsob komunikácie so študentom: počas konzultačných hodín

oblasť zameranie: správne právo

 

vyučujúci: Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

počet tém: 3

spôsob komunikácie so študentom: e-mailom

oblasť zameranie: správne právo