Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Záverečné práce Katedry SPPZPaFP

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva po dohode členov katedry so študentami zverejňuje nasledujúce témy bakalárskych prác :

JUDr. Michal Maslen, PhD.

“Žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku” (Simona Weissová)

JUDr. Michal Aláč, PhD.

“Princíp legality v správnom konaní” (Zuzana Hrašková)

“Disciplinárna zodpovednosť policajtov podľa zákona č. 73/1998 Z. z.” (Laura Henčeková)

“Právo na informácie vo verejnej správe” (Michaela Kováčová)

“Právne aspekty realizácie stavby na ornej pôde” (Július Kľačanský)

JUDr. Ľubica Masárova, PhD.

“Opravné prostriedky v daňovom konaní” (Sandra Haluzová)

“Uplatňovanie trestných kódexov pri postihovaní správnych deliktov” (Natália Gulová)

“Bezprostredný zákrok” (Tomáš Šebesta)