Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Ústavu PONS

Konzultačné hodiny
(prosím skontrolujte aj oznamy)

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
konzultačné hodiny: prostredníctvom e-mailu a po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom MS Teams alebo osobne.
miestnosť: 105

ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD.
konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: hesychasta @ gmail.com
miestnosť: 105

doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr
konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: damian.nemec @ gmail.com
miestnosť: 105

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.
konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: standa.pribyl @ volny.cz